ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

>Σφαίρα ενυδάτωσης των ιόντων

>Θεωρία των Debye - Huckel

>Διαλυτότητα των βιομορίων

>Κρυστάλλωση

>Παράγοντες κρυστάλλωσης

>Διαγράμματα διαλυτότητας

>Κρύσταλλος - Κρυσταλλικό πλέγμα

>Σχεδιασμός κρυστάλλωσης

>Τεχνικές κρυστάλλωσης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ