ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ

>>BLOSUM62

>>PAM250

>>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (SIGNIFICANCE)

>>FASTA

>>>Παραλαγές

>>BLAST

>>>Fasta Format

>>>Παραλαγές του BLAST

>>CLUSTALW

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ