ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

>Στερεοδιαταξική ενέργεια - ενεργειακοί παράγοντες

>>1. Ενέργεια ελκτικών δυνάμεων Van der Waals

>>2. Ενέργεια απωστικών δυνάμεων

>>Πίνακας Ι

>>3. Ενέργεια ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων

>>4. Ενέργεια υδρογονικών δεσμών

>>5. Ενέργεια πραμόρφωσης μήκους δεσμού

>>6. Ενέργεια παραμόρφωσης γωνίας δεσμών

>>7. Δυναμικά περιστροφής

>>8. Ενέργεια που περιγράφει την επίδραση του διαλύτη

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΑΝΑΦΟΡΕΣ